Hjälpmedel:

Officiell anslagstavla

Detta är Vallentuna kommuns officiella anslagstavla. Här anslås bl.a. kungörelser, kallelser och justerade protokoll från kommunens olika nämnder.

Hur du överklagar

Alla som är medlemmar i en kommun har rätt att överklaga ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

Du som överklagar ett beslut måste ange alla omständigheter som du vill föra fram till domstolen innan tiden för överklagan har passerat. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom 3 veckor (21 dagar) från det datum då beslutet meddelades på kommunens officiella anslagstavla.

Överklagandet ska skickas till:
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Anslag