Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 13 november

På måndagen den 13 november kl 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades ärendet om utveckling av badplatser, ärendet om ny biblioteksplan samt ärendet om grönstrukturplanen för Vallentuna.

Ta del av handlingarna under rubriken Mer information eller se vår webbsändning från mötet.  

Dagordning

 1. Upprop 
 2. Val av justerare 
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning 
 4. Inlämnande av motioner 
 5. Inlämnande av interpellationer 
 6. Frågor 
 7. Allmänhetens frågestund 
 8. Avsägelser och fyllnadsval 
 9. Svar på interpellation från (S) om roligaste sommarjobb (KS 2017.449) 
 10. Svar på motion (S) tillgänglighet och användbarhet av Kvarnbadet (KS 2016.480) 
 11. Svar på motion (S) fysisk aktivitet – en naturlig del av skoldagen (KS 2016.521) 
 12. Svar på motion (S) om gratis sommarlovsaktiviteter (KS 2016.398) 
 13. Svar på motion (S) om barnkonventionen (KS 2016.396) 
 14. Svar på motion (S) om översyn av färdtjänstväntplatserna (KS 2017.087) 
 15. Svar på motion (V) solceller på kommunala byggnader (KS 2016.091) 
 16. Svar på motion (SD) om utträde ur Mälardalsrådet (KS 2017.088) 
 17. Svar på motion (SD) om lokal- och hyresstöd till politiska partier (KS 2017.143) 
 18. Utveckling av badplatser (KS 2017.298) 
 19. Grönstrukturplan Vallentuna kommun 2017 (KS 2010.043) 
 20. Biblioteksplan 2017-2019 (KS 2017.305) 
 21. Ägardirektiv för AB Össebyhus (KS 2017.285) 
 22. Ekonomisk modell för gemensam kostenhet (KS 2017.360) 
 23. Taxa för kontroll av livsmedels- och foderlagstiftningen 2018 (KS 2017.338) 
 24. Revidering av lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter (KS 2016.516) 
 25. Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204)

Sidan uppdaterad den 2 november 2017