Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 19 juni

På måndag den 19 juni kl 17.00 har kommunfullmäktige möte. Bland annat kommer kommunfullmäktige att behandla kommunplanen för 2018-2020, ändring av detaljplan för fastigheter som berörs av Molnbydepån, lekplatsplan för upprustning, avveckling och nybyggnation av lekplatser i kommunen samt fordonspolicy för Vallentuna kommun.

Du kan delta vid mötet på plats i Kulturrummet i Kulturhuset eller följa det via vår webbsändning.

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 5. Utdelning av miljöstipendium för 2016 (KS 2017.126)
 6. Inlämnande av motioner
 7. Inlämnande av interpellationer
 8. Frågor
 9. Avsägelser och fyllnadsval 2017 (KS 2017.026)
 10. Svar på motion (S) om möjlighet att delta i förskolans verksamhet (KS 2016.092)
 11. Svar på motion (S) om uppföljning av kostpolicyn (KS 2016.481)
 12. Svar på motion (V) om föreningsgård (KS 2015.462)
 13. Beslut om gemensam kostenhet (KS 2016.047)
 14. Uppdrag: förbättrad samverkan och informationsdelning (KS 2017.184)
 15. Optimering av ungdomsverksamheten (KS 2017.135)
 16. Avtal Sverigeförhandlingen (KS 2017.188)
 17. Kommunplan 2018-2020 (KS 2017.149)
 18. Bostadsbyggnadsprognos 2017-2016 (KS 2016.536)
 19. Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124)
 20. Resultatöverföring från 2016 års bokslut (KS 2017.128)
 21. Fordonspolicy för Vallentuna kommun (KS 2014.561)
 22. Hemställan om utökat investeringsanslag för Ormsta förskola (KS 2017.183)
 23. Taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll (KS 2017.150)
 24. Ändring detaljplan för Molnbydepån omfattande fastigheterna Molnby 1:5 och Molnby 1:6 – antagande (KS 2016.503)
 25. Lekplatsplan (KS 2015.450)
 26. Socialnämndens del i Vallentuna kommuns årsredovisning 2016 (KS 2017.090)
 27. Valdistrikt 2018 (KS 2017.175)
 28. Utökat antal mandat till kommunfullmäktige 2018 (KS 2017.176)
 29. Gallring av kansliets styrdokument (KS 2016.532)
 30. Ställningstagande gällande aktier i Elverket (KS 2017.276)

Sidan uppdaterad den 19 juni 2017