Hjälpmedel:

Nämndernas planer för 2016-2018

Innan sommaren fastställde Vallentunas kommunfullmäktige kommunplanen för perioden 2016-2018. Planen är ett strategiskt dokument för hur kommunen ska utvecklas de kommande åren. På fullmäktigemötet den 14 mars, var det nämndernas tur att få sina verksamhetsplaner för samma tidsperiod rapporterade.

Nämndernas verksamhetsplaner utgår från de kommunmål som beslutades innan sommaren – mål som är gemensamma för hela kommunen. Dessa är följande:

 • Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.
 • Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.
 • Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.
 • Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

I verksamhetsplanerna har respektive nämnd beslutat om sina egna mål, som utgår från kommunmålen ovan. Förutom nämndmålen finns också en övergripande fördelning av nämndernas drifts- och investeringsbudget i verksamhetsplanen.

Nedan följer några exempel på de mål för perioden 2016-2018 som nämnderna ska sikta mot, och som rapporterades igår:

 • Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser (barn- och ungdomsnämnden).
 • Vallentuna gymnasium arbetar medvetet för en långsiktigt hållbar utveckling (utbildningsnämnden)
 • Socialnämnden ska stärka individen till ett mer självständigt liv (socialnämnden)
 • God framförhållning för att möta en ökande befolkningsutveckling (miljö- och samhällsbyggnadsnämnden)
 • Satsning på stöd till och dialog med föreningar (kulturnämnden)
 • Arbeta proaktivt med att attrahera kunskapsföretag till Vallentuna (kommunstyrelsen)
 • Utveckla arbetet med trygghet, tillgänglighet, integration och delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare (fritidsnämnden).

Öppna jämförelser är en undersökning som genomförs varje år på initiativ av Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Till höger på sidan finns länkar till nämndernas fullständiga verksamhetsplaner.

Sidan uppdaterad den 16 mars 2016