Hjälpmedel:

Tvist i Arbetsdomstolen avgjord

Den 5 juli 2017 kom Arbetsdomstolens dom i målet mellan Vallentuna kommun och den rektor på Bällstabergsskolan som avskedades i april 2015. Domstolen bedömer att kommunen gjorde fel som avskedade rektorn.

I mars 2015 stängdes rektorn av från sin befattning på Bällstabergsskolan, och den 18 april samma år blev han avskedad. Rektorn har begärt att tingsrätten ska förklara avskedandet som ogiltigt – samt har krävt skadestånd från Vallentuna kommun. Den 11 november 2016 gick Attunda Tingsrätt på rektorns linje, vilket gjorde att Vallentuna kommun överklagade beslutet till Arbetsdomstolen.

Vallentuna kommun har bestridit kraven, och pekar på ett antal punkter där rektorn brustit i sina åtaganden. Bland annat genom privata inköp på kommunens kreditkort, oanmälda bisysslor som anses otillbörliga, inköp i strid med delegationsordning, brister i översyn och tillämpning av rutiner och regelverk – med mera.

Rättegången hölls i Arbetsdomstolen i maj, och i dag beslutade domstolen att det inte fanns skäl för avsked. Det innebär att rektorn har rätt att få tillbaka sin anställning med retroaktiv lön samt skadestånd från Vallentuna kommun.

- Jag är förvånad över att Arbetsdomstolen inte går på vår linje. Som kommun har vi ett viktigt uppdrag att se till att vår verksamhet sköts enligt gällande regler och rutiner, och vår uppfattning är att så inte har varit fallet här, säger kommundirektör Victor Kilén.

Sidan uppdaterad den 5 juli 2017