Hjälpmedel:

Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Läget mitt emellan Stockholm och Uppsala – och närheten till Stockholm Arlanda airport – gör regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i. Regionens kommuner planerar för att vara totalt 175 000 invånare år 2030. Det kräver många nya bostäder och en utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik.

I januari 2014 tecknade Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Stockholm Arlanda airport en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla arlandaregionen. Genom regelbundna träffar mellan både politiker och tjänstemän strävar vi efter att skapa en positiv utveckling för Stockholm Arlanda airport och kommunerna med dess invånare.

Samarbetet bygger på tre prioriterade områden:

  • Infrastruktur och trafikering
  • Bostadsbyggande
  • Näringsliv och arbetsmarknad

Infrastruktur och trafikering:

Arlandaregionen behöver ett tillgängligt, hållbart och effektivt trafiksystem för att arbetsplatser och bostäder ska kunna utvecklas. Därför föreslår vi ett samlat grepp kring utbyggnad av infrastrukturen. I dokumentet Delregional utvecklingsplan, som finns till höger, kan du se mer specifikt vad vi föreslår.

Bostadsbyggande:

Kommunerna inom Arlandaregionen planerar för att tillsammans ha 175 000 invånare år 2030, vilket är drygt 40 000 fler än 2015. Det innebär att 22 000 nya bostäder behöver byggas. Olika typer av bostäder – samt ännu tätare bostadsområden – blir viktigt. Det är också viktigt att en utbyggnad av vägar och kollektivtrafik samordnas med bostadsbyggandet.

Näringsliv och arbetsmarknad:

Kommunerna i Arlandaregionen vill att fler av kommunens invånare ska ha möjlighet att bo och arbeta inom regionen. Regionen är också en mittpunkt mellan Stockholm och Uppsala – vilket ger unika möjligheter att utveckla näringslivet och arbetsmarknaden på ett bra sätt. Vi ser inte varandra som konkurrenter om invånare och arbetskraft, vi ser istället varandra som samarbetspartners för att skapa en mer attraktiv region.

Allt vi gör tillsammans ska präglas av hållbar utveckling – på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt plan. Läs mer om samarbetet i dokumentet Delregional utvecklingsplan.

Sidan uppdaterad den 24 januari 2018