Hjälpmedel:

Arbetsmarknad

Vallentuna kommun är en av de kommuner med den lägsta arbetslösheten i Stockholms län. Den öppna arbetslösheten i Vallentuna är 2,6 procent. Det är mindre än hälften av motsvarande värde för arbetslösheten i riket.

I samverkan med Arbetsmarknadsavdelningen, Företagarna, Arbetsförmedlingen och Centrumföreningen i Vallentuna, deltar kommunen i en rad olika arbetsmarknadspolitiska program.

Sverige har en av de högsta sysselsättningsnivåerna i Europa med höga krav på individers kompetens och vilja till utveckling. Kommuners ansvar på arbetsmarknaden handlar om att i samverkan med olika myndigheter och organisationer möta de utmaningar och möjligheter som finns på den lokala arbetsmarknaden. Praktik och arbetsträning för ungdomar och långtidsarbetslösa, liksom stöd och råd för företagare, ingår i kommunens ansvar, roll och uppgift inom arbetsmarknadspolitiken.

Sidan granskad den 1 september 2015