Hjälpmedel:

Arbete för ungdomar

Arbetslösheten i Vallentuna är bland de allra lägsta i landet. Vi satsar särskilt på att hjälpa kommunens ungdomar ut på arbetsmarknaden.

Ung på väg

En av de satsningar i det pågående arbetet för att ge unga i kommunen så bra förutsättningar som möjligt för framtiden, heter "Ung på Väg". Insatsen riktar sig till ungdomar från 15-29 år som har ofullständiga betyg och vill komplettera dessa, och ungdomar/unga vuxna som söker sig ut på arbetsmarknaden.

Förutom stödjande samtal, ges studievägledning och rådgivning i hur man skriver ansökningshandlingar, möjlighet till praktik, inklusive intervjuträning, arbetsmarknadsorientering och företagsbesök. När du har kommit fram till vilken väg som är din, hjälper vi dig vidare. Kanske ska du bli inskriven på Arbetsförmedlingen, läsa upp dina betyg på Komvux eller söka sjukersättning från Försäkringskassan? En gång i månaden finns handläggare från dessa myndigheter på plats för att hjälpa dig.

Delegationen för unga till arbete – DUA

Sedan sommaren 2015 samverkar Vallentuna kommun med Arbetsförmedlingen i en satsning att få ut fler ungdomar i sysselsättning genom utbildningskontrakt.

Utbildningskontraktet är för ungdomar mellan 20 och 24 år, som saknar fullgjord gymnasieutbildning och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Utbildningskontrakt innebär att en ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid.

Om du studerar på minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning.

Feriejobb inom kommunen

Under sommaren ordnar Arbetsmarknadsavdelningen sommarjobb för ungdomar som fyllt 16, 17 och 18 år. Feriejobben är bland annat inom äldrevården, barnomsorgen och vaktmästeri.

Sidan uppdaterad den 23 mars 2018