Hjälpmedel:

Arbetsmarknaden i kommunen

Vallentuna har en stark historia och starka framtidsutsikter. En handels- och industritradition, som fortfarande präglar delar av arbetslivet för stora delar i regionen.

Arbetsmarknad hänger ihop med logistik. I ett expansivt tillväxtprogram med Nordostkommunerna i Stockholms län satsar Vallentuna på logistik, tillväxt och nya boenden som också utökar arbetsmarknaden. Och Vallentuna kan erbjuda snabba lösningar tack vare närheten till E4 och E18, Roslagsbanan och Arlanda.

Vallentuna har lägst arbetslöshet i landet med en öppen arbetslöshet på 2,6 procent. Det är mindre än hälften av vad motsvarande värde är för arbetslösheten i Sverige som helhet (7,7 procent).

Bland de största företagen finns både privata och kommunalägda liksom utlandsägda.

Kommunen har cirka 1 500 anställda som arbetar inom ett 100-tal olika yrken. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning, men det finns också många andra yrken.

Sidan granskad den 23 september 2015