Hjälpmedel:

Mark och lokaler

Här finns information om mark och lokaler för företag i Vallentuna.

Mark

För närvarande finns det ont om kommunägda industritomter till salu. Vi planerar nu för ytterligare mark i Okvista i östra Vallentuna tätort. Planering kommer också att sättas igång för företagsmark i Karby-Brottby. Det finns en del företagsmark i privat ägo.

Kontakta gärna kommunen för mer information och intresseanmälan.

Lokaler

Nedan finns uppgifter på lediga lokaler som fastighetsägare och företag som hyr ut. Mer information om till exempel läge och kostnader får du av berörd lokaluthyrare. För tillfället finns inga lediga lokaler som ägs av kommunen.

Sidan uppdaterad den 19 januari 2018