Hjälpmedel:

Orosanmälan

Orosanmälan kan gälla för både vuxna och barn

När du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp kan du göra en anmälan antingen via telefon eller med brev. Tänk på att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa eller att det förekommer våld i en familj

Vänd dig till barn- och ungdomsgruppens mottagningstelefon när du känner oro och vill göra en anmälan eller fråga om råd. Du har möjlighet att vara anonym, läs mer under rubriken "Anonym eller inte". Där görs en första bedömning hur socialtjänsten eller någon annan kan hjälpa dig. Telefonnummer hittar du under "Kontaktuppgifter" till höger.

Vuxna som missbrukar

I vissa fall är en persons missbruk sådant att han eller hon utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara. En anmälan om att någon far illa av sitt missbruk kan göras till Vuxenenheten via kommunens växel eller socialjouren efter kontorstid.

Anonym eller inte

Privatperson: Du som kontaktar oss som privatperson har möjlighet att vara anonym om du inte uppger ditt namn. Om du uppger ditt namn när du ringer, är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan då vi är skyldiga att registrera detta även om du sedan väljer att vara anonym.

Yrkesverksam: Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Sidan uppdaterad den 26 april 2017