Hjälpmedel:

Äldre

Socialnämnden ansvarar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska få stöd och hjälp i sin vardag. Exempel på stöd och hjälp kan vara hemtjänstinsatser eller dagverksamhet.

Hemtjänstinsatser i form av service och omvårdnad utförs av Vallentuna kommuns hemtjänst eller av entreprenörer till kommunen.

Vart vänder jag mig?

Socialförvaltningens biståndshandläggare kan ge svar på frågor och fatta beslut om hjälpinsatser. Du når dem via kommunens växel, 08-587 850 00 och nås säkrast mellan kl. 09–10.

 Äldreomsorgens innehåll

För insatser inom äldreomsorgen tar kommunen ut en avgift enligt särskild taxa. Denna så kallade "maxtaxa" är bland annat relaterad till inkomst – pension.

Kommunen har särskilda stödinsatser för äldre med funktionsnedsättning. Även landstingets färdtjänst kan sökas via kommunen.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan få hjälpmedel som underlättar det dagliga livet. Du kan även få anpassning av din bostad så att du kan bo kvar, även om du drabbats av funktionshinder. Det är landstingets primärvård som svarar för hjälpmedel i hemmet.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för miljö och bygglov kan bostadsanpassning beviljas för den privata bostaden. Information finns på sidan om bostadsanpassning.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan göras på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska det lämnas till Vallentuna socialnämnd, 186 86 Vallentuna. Överklagandet ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du mottog beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid gör beslutsfattaren en omprövning av tidigare beslut. Om beslutsfattaren inte ändrar tidigare beslut på det sätt som du begärt, skickas handlingarna vidare till Förvaltningsrätten.

Mer information om hur du överklagar ett beslut

Kontakta din husläkare eller distriktssköterska om du behöver hjälpmedel. Du kan även kontakta Vallentuna primärvårdsrehabilitering.

Syn- och hörselinstruktör

Att bli synskadad eller att höra dåligt som äldre medför stora förändringar i vardagen. För dig som ser eller hör dåligt finns en instruktör som kan informera om hur du kan klara vardagen bättre. Instruktören kan också berätta om vilka hjälpmedel som finns eller hjälpa dig med exempelvis träning.

Vallentuna Kommuns syn- och hörselinstruktör finns tillgänglig för dig på Träffpunkten, Allévägen 10.

Fixartjänst

För att öka tryggheten och undvika fallolyckor i hemmet erbjuds personer från 75 år och äldre hjälp med enklare sysslor. Exempel på hjälp kan vara att flytta möbler, byta gardiner, säkringar och glödlampor och hämta/lämna saker från förråd. Här kan du läsa mer om kommunens fixartjänst.

Sidan uppdaterad den 11 september 2017