Hjälpmedel:

Dagverksamhet för äldre

Den som deltar i dagverksamhet ges möjlighet till en inspirerande dag genom olika aktiviteter.

Syftet med dagverksamheten kan vara att ge avlastning till anhörigvårdare, bryta isolering och möjliggöra kvarboende i den egna bostaden.

Det finns en enhet för dagverksamhet:

Dagverksamhet är en behovsprövad insats. Turbundna resor till och från dagverksamheten kan beviljas. Avgift debiteras för måltider inom dagverksamhet enligt gällande taxa. Avgiften för 2015 är 76 kr/dag.

Sidan granskad den 23 november 2015