Hjälpmedel:

Äldreboende

Den som har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov kan ansöka om plats i ett särskilt boende. 

På ett särskilt boende har du tillgång till personal och omsorg dygnet runt. Du får stimulans genom aktiviteter och kontakt med de andra som bor på boendet.

Du tar kontakt med en biståndshandläggare som nås via Vallentuna kommuns växel. Av biståndshandläggaren får du information om vilka regler som gäller och hur du ansöker.

I kommunen finns olika boendeformer anpassade till den enskildes behov. Biståndshandläggaren utreder den vårdform som motsvarar den sökandes omvårdnadsbehov. 

Avgift debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa. Andra avgifter tillkommer i form av hyra och måltidskostnader.

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som ansvarar för att de som bor i kommunens särskilda boendeformer får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Sidan granskad den 20 juni 2017