Hjälpmedel:

Aktiviteter och inriktning

Hundar i vården, Korallens vårdboende
Korallens inriktning är djur, natur och kultur. På olika sätt planerar vi vår verksamhet så att de boende får ta del av våra inriktningar.

På Korallens gruppboende finns hundar i vården. De finns där för dig som boende men det är personalen som äger dem.

  

Aktiviteter

Varje dag ordnar vi aktiviteter. De är individanpassade och vi vill att du som bor här är med och påverkar innehållet.

Exempel på aktiviteter

  • Bingo
  • Biblioteksgrupp
  • Andakt
  • Gruppgymnastik
  • Målning
  • Filmvisning
  • Musikunderhållning

Vi uppmärksammar årets alla högtider och gör något roligt i samband med dem. Den varma årstiden försöker vi vara ute mycket. En gång per termin anordnar vi anhörigträffar som brukar vara mycket uppskattade!

Sidan granskad den 26 maj 2015