Hjälpmedel:

Väsbygårdens äldreboende

 

I centrala Vallentuna ligger Väsbygårdens äldreboende, omgärdad av vacker natur och nära till Vallentunasjön. Vi erbjuder ett tryggt boende med god omvårdnad och sjukvård.

Personal och ledning

Väsbygården drivs i kommunal regi och leds av vår verksamhetschef som har det huvudsakliga ansvaret för personal, ekonomi och utveckling. Avdelningarna har enhetsledare som ansvarar för personalfrågor samt engagerar medarbetarna kring utveckling och kvalitetsfrågor. Vi har omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på plats dagtid veckans alla dagar.

Kvälls- och nattetid har vi jourteam som tar över hälso-och sjukvårdsansvaret. Undersköterskor finns på plats dygnet runt. Vår läkare kommer en dag i veckan.

Vår engagerade personal hjälper dig i din vardag dygnet runt. Vi arbetar utifrån alla boendes olika behov och anpassar verksamheten efter det. Hos oss finns restaurang, tvätt, hårfrisörska, fotvård samt fixartjänst.

Kvalitetsarbete

Vi genomför regelbundet kvalitetsundersökningar som skapar underlag för fortlöpande kvalitetsutveckling.

Vi har tydliga rutiner för kvalitets- och utvecklingsarbete. Klagomålshantering samt system för avvikelsehantering granskas varje månad. Årligen sker en intern kvalitetsrevision. Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer.

Kompetenser

På Väsbygården finns personal med specialkompetenser inom hygien, demenssjukdom, smärta, diabetes och lyftteknik. Vi har fotvårdsombud, kostombud, syn- och hörselombud och tandvårdsombud. 

Många bland vår personal är flerspråkiga. Alla talar och förstår svenska. Tystnadsplikt gäller inom hela verksamheten.

Kontaktmannaskap

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att en omvårdnadspersonal har huvudansvar för den boendes sociala omvårdnadsbehov. En kontinuerlig kontakt hålls med den boendes anhöriga. Kontaktmannen har även ansvar för att en individuell plan upprättas i samråd med den boende, den boendes anhöriga, sjuksköterska och sjukgymnast.

Kontakt

Kvarnen                    08-587 863 88

Lyktan                      08-587 863 89

Runbo                      08-587 854 67

Västanbo                  08-587 856 22

Äppelbo                    08-587 856 45

Söderbo                   08-587 857 32

Sidan granskad den 16 maj 2016