Hjälpmedel:

Avgifter 2018

Månadsavgift för hemtjänst 2018

Insatsnivå

Maxavgift/ månad

 1. Enbart serviceinsatser
Serviceinsatser är till exempel städning, tvätt,
inköp med mera.

728 kr

2. Hemtjänst dagtid
Personlig omvårdnad med eller utan
serviceinsatser dagtid.

1 093 kr
3. Hemtjänst dag och kväll
Personlig omvårdnad med eller utan
serviceinsatser dag- och kvällstid.
1 456 kr

4. Hemtjänst dag, kväll och natt
Personlig omvårdnad med eller utan
serviceinsatser dag, kväll och natt.

Beviljat trygghetslarm ingår i nivå 4
utan särskild avgift.

Trygghetslarm
Trygghetslarm är ett månadsabonnemang som betalas i efterskott.

2 044 kr

  

  

 

183 kr

Omvårdnadsavgift vid särskilt boende

2 044 kr

Om insatsen påbörjas efter den 10:e i månaden betalas halv avgift. Om insatsen avslutas före den 20:e i månaden betalas också halv avgift.

Avgiften är ett månadsabonnemang som betalas i efterskott. För ett uppehåll som varat minst 30 dagar tas ingen avgift ut (gäller inte trygghetslarm).

Övriga avgifter

KorttidsvårdPunktinsats

Avlösarservice och ledsagarservice

 Dagvård

143 kr/ närvarodygn.
Varav 111 kr är matkostnad.
269 kr/ tillfälle.

Avgiftsfri

 

76 kr/
närvarodag.

Måltidspriser 2017

Måltidspriserna avser matdistribution inom hemtjänsten och måltider i särskilda boendeformer.

Matdistribution kan ske i form av lunch eller lunch och kvällsmål.

Abonnemang3 dagar/v5 dagar/v7 dagar/v
Lunchabonnemang 633 kr 1 045 kr 1 471 kr
Lunch och kvällsabonnemang 1 103 kr 1 822 kr 2 566 kr
Måltider i särskilda boendeformer
(Samtliga måltider alla dagar)
    3 422 kr

Abonnemangen gäller månadsvis, vill du byta antal dagar så kontakta hemtjänsten innan månadsskifte.

I särskilda boendeformer (omvårdnadsboende och demensboende) ingår samtliga måltider under dagen.

Avdrag från abonnemanget görs endast för sjukhusvistelse och annan planerad frånvaro.

Matkostnad särskilt boende: 3422 kronor per månad

Månadsavgift för särskilt boende består av tre delar:

  • Omvårdnadsavgift för dygnetruntomsorg enligt hemtjänsttaxa, nivå 4. Denna avgift kan reduceras helt eller delvis beroende av vad man har för avgiftsutrymme. För att avgiftsutrymmet ska kunna beräknas behöver man inkomma men en inkomstförfrågan till kommunens avgiftshandläggare.
  • Måltidskostnad enligt ovan. Denna avgift kan inte reduceras.
  • Hyra tillkommer för beviljad plats. Beträffande hyran kan man söka bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Sidan uppdaterad den 19 januari 2017