Hjälpmedel:

Värdighetsgarantier

Den 1 april 2014 införde Vallentuna kommun värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. 

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrunden innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Syftet med värdighetsgarantierna är att det ska vara tydligare för dig som kund vad du kan förvänta dig av äldreomsorgen.

Värdighetsgarantierna finns inom biståndshandläggning, äldreboenden, hemtjänst och dagverksamhet.

 

 

Sidan granskad den 9 maj 2016