Hjälpmedel:

Anhöriga och frivilliga

För den som är anhörig och ger stöd till en närstående, kan det vara viktigt att ha någon att vända sig till.

I Vallentuna kommun finns en anhörigkonsulent. Anhörigkonsulenten erbjuder enskilda samtal, information om andra stödformer och föreläsningar.

Träffpunkten är bas för Vallentuna kommuns anhörigstöd och frivilligverksamhet. Det är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar.

Sidan granskad den 28 juni 2018