Hjälpmedel:

Anhörigstöd

äldre och yngre kvinna

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre.

Med stöd menas olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig. Det kan vara både biståndsbedömda insatser och serviceinsatser. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

Anhörigstödet är lagbundet och kostnadsfritt.

Föreläsningar och utbildningar

Du kan hitta aktuella föreläsningar under Händelser till höger.

Gemenskap på Träffpunkten

Träffpunkten är basen för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet, och är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar. Här finns också syn- och hörselinstruktör. Välkommen för en trevlig pratstund, fika, titta på konstutställning eller delta i en aktivitet. Vi ses på Allévägen 10!

Mitt bästa anhörigtips

Under perioden september 2015 till augusti 2016 så har anhöriga i Vallentuna bidragit med sina bästa tips om vad som hjälper var och en att samla energi, kraft och ork i olika anhörigsituationer. Nedan följer några exempel på bidrag. För att ta del av anhörigtipsen i sin helhet klicka på länken Mitt bästa anhörigtips till höger.


"Det är hos hundarna och naturen jag hämtar min kraft för att orka!"
- Anhörig med äldre föräldrar varav en är demenssjuk

 


"Vara ute i skog och mark. Hämta så mycket information som möjligt om funktionsnedsättningen eller sjukdomen. Gymnastik och avslappningsövningar, rörelse över huvudtaget."
- Anhörig till demenssjuk make

 


"Vare sig om jag är arg, ledsen eller helt slut så fungerar det alltid att lyssna på glada, lätta ljudböcker. Det kräver ingen energi utav mig, men skingrar ändå tankarna."
- Anhörig till cancersjuk förälder, till närstående med psykisk ohälsa och missbruk samt till närstående med Asperger och ADHD

 


"Att tillhöra en anhöriggrupp. Det är ett stort stöd att träffa människor i samma situation som man själv är i. Att ta reda på så mycket som möjligt om den anhöriges sjukdom. Att vara öppen och inte försöka dölja de problem som finns."
- Anhörig till make med långvarig sjukdom

 


"... glöm inte att du har ett eget liv också. Mår du själv bra så kan du bättre ta hand om din närstående."
- Make till fru med funktionsnedsättning

 

"Vad som hjälpt mig mycket är anhörigträffarna. Förstår att det betyder mycket att få höra hur andra har det, så fort som möjligt. Att veta att det man känner och upplever är lika, för de flesta, man är inte ensam!"
- Anhörig till demenssjuk make

"Jag försöker undvika stressiga situationer. Se saker från den ljusa sidan. Sova tillräckligt. Lyssna lagom mycket till mitt barn och vara lyhörd för att upptäcka bra saker som sker mitt i allt för att ingjuta hopp och framtidstro. Planera trevliga händelser för att ha något positivt att se fram mot."
-
Förälder till vuxet barn med ADHD, dyslexi och missbruk

" ... att försöka släppa det då man inte kan påverka mer. Det är såklart lättare sagt än gjort men har räddat mig. Då det varit jobbigt med farsan har jag tagit det, känt frustration och varit nere under en kortare tid och sen gått vidare."
- Anhörig till närstående med psykisk ohälsa och missbruk

"Jag har köpt akrylfärger och gått en kort kurs i Vedic art där man lär sig att måla på ett helt kravlöst sätt. Nu målar jag ibland och går helt in i det och får på så sätt ny energi."
- Förälder till barn med ADD och ADHD

Sidan granskad den 2 maj 2018