Skicka meddelande

Avbryt

Hjälpmedel:

Anhörigstödets verksamhet

Anhöriggrupper

Att genom en anhöriggrupp eller anhörigcirkel få träffa andra i samma situation kan vara mycket betydelsefullt för många. Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse utan att behöva förklara sig känns skönt och kanske upplever man att ensamheten inte längre är så stor.

Anhörigvårdarkort

Den som vårdar en anhörig kan få ett anhörigvårdarkort. Avsikten med kortet är att det ska vara en säkerhet för båda parter, om den person som hjälper råkar ut för en olycka eller akut sjukdom. Anhörigvårdarkortet fås genom anhörigkonsulenten.

Avlösning

Vi kan erbjuda avlösning i hemmet om du som anhörig har behov av återhämtning för egen del, om du vill delta i anhöriggrupp eller uträtta ärenden. Avlösningen är kostnadsfri och avgörs av en biståndsbedömare efter ansökan. Kontakta en biståndsbedömare via kommunens växel.

Enskilda samtal

Vid behov kan du boka tid för ett enskilt samtal med anhörigkonsulenten. Samtalen syftar till att ge stöd och information, är kostnadsfria och dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Friskvårdsaktiviteter

Terminsvis bjuder vi in anhöriga till olika friskvårdsaktiviteter. Det kan vara aktiviteter kring hälsa, kost, välmående och motion i olika former.

Sidan granskad den 28 juni 2018