Klicka här om du inte kan läsa nyhetsbrevet
toppbild
7 februari 2018
Anhörigstöd februari 2018
 

Här kommer senaste nytt från anhörigstödet i Vallentuna kommun. Nedan ser du vad som är aktuellt just nu och vilka händelser som är på gång.

Mindfulnesskurser startar

Medveten närvaro, mindfulness är ett effektivt sätt att påverka stress. Du få lära dig praktiska övningar för att utveckla nya perspektiv och förhållningssätt till din livssituation och för att öka ditt välbefinnande. För dig som vårdar och hjälper en familjemedlem eller vän som är sjuk eller har funktionsnedsättning.

Kvällskurs: start den 15/2 kl. 18.30-19.30, på Träffpunkten, totalt fem tillfällen. Ledare: Ulrika och Sandra från KORPEN Vallentuna. Anmälan och frågor till anhörigkonsulent marie.winbo@vallentuna.se eller ring 08-587 854 31, senast den 14/2.

Kurs dagtid: start den 27/2 kl. 10-12, på Träffpunkten, totalt fyra tisdagar. Ledare: Satu Bermell, terapeut med kognitiv inriktning. Anmälan och frågor till anhörigkonsulent marie.winbo@vallentuna.se eller ring 08-587 854 31, senast den 23/2.

Föreläsning om framtidsfullmakt & anhörigbehöriget

Den 22 februari, kl. 13.30-15.00 på Träffpunkten

Sedan juli 2017 gäller den nya lagen om framtidsfullmakter och nya regler för anhörigbehörighet. Anhörigstöd har bjudit in Kerstin Fälldin, från Överförmyndarkansliet i Täby för att titta närmare på vad lagen och det nya regelverket innebär.

För dig som lever nära någon som behöver din hjälp och andra intresserade. Ingen anmälan krävs, fri entré. Välkommen!

Stiftelsen Silviahemmet bjuder in till Stora anhörigdagen

Den 14 februari ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 i Stockholm

Avgiftsfri förmiddags- och eftermiddagsföreläsning. För mer information och anmälan se http://www.silviahemmet.se/

Välkommen till Föräldraforum

För föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd. Anhörigföreningen bjuder på fika.

När: 19 februari kl. 18-20 Var: Träffpunkten, Allévägen 10

Har du frågor om demenssjukdom?

Välkommen att träffa kommunens Silviasystar som erbjuder information och rådgivning till dig som har funderingar och frågor som rör demenssjukdom. Ingen anmälan behövs.

När: 20 februari kl. 18-19.30 Var: Träffpunkten, Allévägen 10

Gemenskap på Träffpunkten

Träffpunkten är basen för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet och är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar.

Var: Allévägen 10 När: Måndag-fredag kl. 10.00-15.00, stängt onsdagar

   

Kontaktuppgifter

Anhörigkonsulent
Marie Winbo
anhorigstod@vallentuna.se
Tfn:08 587 854 31

Bra länkar:

Anhörigstöd i Vallentuna

Träffpunkter i Vallentuna

 
 

Avsändare av detta nyhetsbrev är Vallentuna kommun. Du har fått detta nyhetsbrev eftersom du är anmäld som prenumerant.
Vill du inte längre prenumerera på nyhetsbrevet kan du avanmäla dig här.