Klicka här om du inte kan läsa nyhetsbrevet
toppbild
9 januari 2018
Anhörigstöd januari 2018
 

Här kommer senaste nytt från anhörigstödet i Vallentuna kommun. Nedan ser du vad som är aktuellt just nu och vilka händelser som är på gång.

Dags för Föräldraforum

För föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd. Anhörigföreningen bjuder på fika.

När: 29 januari kl. 18-20 Var: Träffpunkten, Allévägen 10

Välkommen till en anhöriggrupp

I en anhöriggrupp får du träffa andra som befinner sig i en liknande livssituation för samtal och gemenskap. Du ingår i en liten grupp som träffas regelbundet för att stötta och lyssna till varandra. I gruppen ökar du dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig och du får råd och tips om hur du på olika sätt kan hantera och underlätta vardagen. Gruppen träffas en gång i månaden. Aktuella anhöriggrupper 2018

Lämna en intresseanmälan till anhörigkonsulent marie.winbo@vallentuna.se eller ring 08-587 854 31.

Projekt Vuxensyskon...mötesplats STHLM

Bräcke diakoni vill uppmärksamma ett särskilt syskonskap - att ha en bror eller syster med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, genom projekt Vuxensyskon. Målet är att synliggöra de vuxna syskonen. Projektet kommer att pågå i 3 år. Nu bjuder vi in till syskondag i Stockholm! Det här är en mötesplats för dig som vill ta del av projektet, dela erfarenheter med andra och vara med i samtalet om vad som är känns angeläget för just dig som vuxensyskon.

När: Lördagen den 20 januari
Tid: 11.00-16.00
Plats: Döbelnsgatan 59
Närmaste T-bana: Rådmansgatan

Anmäl intresse genom att maila rakel.lorner@brackediakoni.se
Mer info kommer på vår Facebooksida, så gå in och följ! Här kommer du till Facebooksidan

Inbjudan från IFS Vallentuna den 24 januari kl. 18-21

Plats: Mathiasgården, mitt emot Vallentuna kyrka
Tema: En kväll i psykiatrins tecken. IFS bjuder på förtäring, anmälan till 08-587 854 31 eller marie.winbo@vallentuna.se senast den 19/1. Mer info kommer här: inbjudan IFS 180124

Föreläsning om mindfulness 5/2

När: 5 februari kl. 13-14
Var: Träffpunkten, Allévägen 10
Mindfulness är ett effektivt sätt att påverka stress i vardagen. Välkommen till en föreläsning om medveten närvaro, med Satu Bermell, terapeut med kognitiv inriktning. Fri entré.

Anmälan senast den 2 februari till anhörigkonsulent marie.winbo@vallentuna.se eller ring 08-587 854 31.

Gemenskap på Träffpunkten

Träffpunkten är basen för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet och är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar.

Var: Allévägen 10 När: Måndag-fredag kl.10.00-15.00

   

Kontaktuppgifter

Anhörigkonsulent
Marie Winbo
anhorigstod@vallentuna.se
Tfn:08 587 854 31

Bra länkar:

Anhörigstöd i Vallentuna

Träffpunkter i Vallentuna

 
 

Avsändare av detta nyhetsbrev är Vallentuna kommun. Du har fått detta nyhetsbrev eftersom du är anmäld som prenumerant.
Vill du inte längre prenumerera på nyhetsbrevet kan du avanmäla dig här.