Klicka här om du inte kan läsa nyhetsbrevet
toppbild
7 maj 2018
Anhörigstöd maj 2018
 

Här kommer senaste nytt från anhörigstödet i Vallentuna kommun. Nedan ser du vad som är aktuellt just nu och vilka händelser som är på gång.

Inga-Lisa Sigling till rubriken Föreläsning om SOS-syndromet

Föreläsning om SOS-syndromet

Välkommen att lyssna till Inga-Lisa Sigling, tidigare psykiatrilärare och handledare. När någon som står oss nära drabbas av sjukdom eller skadas, förändras hela livet. För den anhörige som försöker hjälpa till kan det bli svårt att hantera de känslomässiga upplevelserna, sorg, oro och skuld. Man brukar tala om SOS-syndromet. Fri entré, ingen anmälan.

När: den 24 maj kl. 13.00-14.30 Var: på Träffpunkten, Allévägen 10.

Föräldradialogen: Livslögnen, hur drogerna lurar oss

Richard Karlsson berättar om hur han vände ett liv i kriminalitet och missbruk till att bli en positiv förebild för unga. Richard arbetar idag med att hjälpa unga ut ur missbruk, kriminalitet och utanförskap samt att föreläsa om olika förhållningssätt och verktyg som du som förälder eller annan vuxen kan ha god användning av i ditt möte med unga. Fri entré, ingen anmälan. Arrangörer: Vallentuna församling, Åbybergskyrkan och Bilda

När: 7 maj kl. 19-21 Var: Mathiasgården, vid Vallentuna kyrka

Har du en förälder eller annan närstående med demenssjukdom?

Du som är mellan 18-30 år, kom på en fika och träffa andra i liknande situation. Vid det här tillfället är temat mindfulness och stress med psykolog och författare Titti Holmér.

Tid: 16 maj klockan 18.00-19.30
Plats: ABF-huset, Sveavägen 4, Stockholm
Entréavgift: Ingen kostnad och vi bjuder på fika
Anmälan: Anmäl dig senast 15 maj till birgitta.soderkvist@stockholm.se eller birgitta.livgard-andersson@stockholm.se
Arrangör: Samverkan mellan Stockholms läns kommuners anhörigstöd

Pilgrimsvandring på Föräldraforum

Inga-Lisa Sigling till rubriken Föreläsning om SOS-syndromet

Denna sista träff i Föräldraforum innan sommaren så träffas vi utanför Vallentuna kyrka och går en pilgrimsvandring tillsammans i Björkby-Kyrkvikens naturreservat, ca 2 km. Efter vandringen bjuder Anhörigföreningen på fika.

För föräldrar till barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd.

När: 28 maj kl. 18-20 Var: Vi träffas utanför Vallentuna kyrka, Kyrkvägen 5

Har du frågor om demenssjukdom?

Välkommen att träffa kommunens Silviasystar som erbjuder information och rådgivning till dig som har funderingar och frågor som rör demenssjukdom. Ingen anmälan behövs.

När: 8 maj kl. 18-19.30 Var: Träffpunkten, Allévägen 10

Gemenskap på Träffpunkten

okänt värde

Träffpunkten är basen för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet och är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar.

Var: Allévägen 10 När: Måndag-fredag kl.10.00-15.00, stängt onsdagar

   

Kontaktuppgifter

Anhörigkonsulent
Marie Winbo
anhorigstod@vallentuna.se
Tfn:08 587 854 31

Bra länkar:

Anhörigstöd i Vallentuna

Träffpunkter i Vallentuna

 
 

Avsändare av detta nyhetsbrev är Vallentuna kommun. Du har fått detta nyhetsbrev eftersom du är anmäld som prenumerant.
Vill du inte längre prenumerera på nyhetsbrevet kan du avanmäla dig här.