Klicka här om du inte kan läsa nyhetsbrevet
toppbild
8 mars 2018
Anhörigstöd mars 2018
 

Här kommer senaste nytt från anhörigstödet i Vallentuna kommun. Nedan ser du vad som är aktuellt just nu och vilka händelser som är på gång.

Föreläsning om barn som bråkar 13 mars

Kom och lyssna på Tina Wiman, föreläsare och författare.

Utifrån psykologisk forskning och genom ett lågaffektivt förhållningssätt, där du bibehåller ditt inre lugn, får du lära dig mer om att hantera och förebygga konflikter. Tillsammans med psykologen Bo Hejlskov Elvén har Tina Wiman skrivit boken Barn som bråkar – Att hantera känslostarka barn i vardagen.

Bli inspirerad, tanka energi och kunskap - Välkommen!

Tid: 13 mars 18.00 - 20.00 Var: Täby kommunhus, Esplanaden 3
Fri entré, ingen föranmälan.
Arrangör: Anhörigstöd i Vallentuna, Österåker, Täby, Danderyd och Vaxholm

Om LSS-insatser på Föräldraforum

Tema: LSS-handläggare medverkar och informerar om vilka hjälpinsatser som omfattas av Lagen om stöd och service vid vissa funktionshinder (LSS).

För föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd, ADHD, ADD eller att barnet i övrigt är i behov av särskilt stöd. Anhörigföreningen bjuder på fika.

När: 26 mars kl. 18-20 Var: Träffpunkten, Allévägen 10

Syn- och hörselinstruktörtjänsten återinförs

Tjänsten erbjuder bokade hembesök eller bokade besök i mötesrummet på Träffpunkten på tisdagar och torsdagar kl. 8-12. Bokningar för tjänsten måste ske senast dagen innan. Bokningarna görs på telefon: 08 – 587 854 39 eller på mail ingrid.karlsson@vallentuna.se.

Är du anhörig till en person med självskadebeteende?

Hos Shedo.se kan du som är anhörig till en person med självskadebeteende få råd och stöd. Här finns forum, blogg, chatt och information.
Läs mer här: http://www.shedo.se/stod/forum/till-anhoriga/

Har du frågor om demenssjukdom?

Välkommen att träffa kommunens Silviasystar som erbjuder information och rådgivning till dig som har funderingar och frågor som rör demenssjukdom. Tema: Vad händer i hjärnan, smygande symptom och lite information om de vanligaste demenssjukdomarna. Ingen anmälan behövs.

När: 27/3 kl. 18-19.30 Var: Träffpunkten, Allévägen 10

Gemenskap på Träffpunkten

Träffpunkten är basen för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet och är en mötesplats för omtanke och gemenskap för Vallentunabor i alla åldrar.

Var: Allévägen 10 När: Måndag-fredag kl. 10.00-15.00, stängt onsdagar

   

Kontaktuppgifter

Anhörigkonsulent
Marie Winbo
anhorigstod@vallentuna.se
Tfn:08 587 854 31

Bra länkar:

Anhörigstöd i Vallentuna

Träffpunkter i Vallentuna

 
 

Avsändare av detta nyhetsbrev är Vallentuna kommun. Du har fått detta nyhetsbrev eftersom du är anmäld som prenumerant.
Vill du inte längre prenumerera på nyhetsbrevet kan du avanmäla dig här.