Hjälpmedel:

Organisationer

Socialförvaltningen i nära samverkan med socialt inriktade föreningar driver verksamheten på Träffpunkten. Volontärer och föreningar ordnar kaffe, pratar med besökare och håller i aktiviteter.

Träffpunkten är en frivilligcentral som syftar till att koordinera, synliggöra och underlätta frivilliga uppdrag.

Vill du engagera dig?

Vill du engagera dig i Träffpunkten som förening eller enskild volontär? Kontakta frivilligutvecklare Ingrid Karlsson 08-587 854 39.

Föreningar

Aktiviteter som föreningar arrangerar på under Träffpunktens öppettider, är öppna för alla oavsett medlemskap. Kväll och helg har samverkande föreningar möjlighet att låna lokalerna till den egna verksamheten.

Aktiviteter och kaffeservering:

Måndag eftermiddag Väntjänst

Tisdag Anhörigföreningen

Onsdag förmiddag SPF VALLENTUNA

Torsdag förmiddag PRO

Övriga tider enskilda volontärer.

Fler föreningar som bidrar till
Träffpunktens verksamhet:

NEURO, Röda Korset, Vallentuna församling,
IFS, SRF, Civilförsvarsförbundet, DHRReumatikerförbundet, HRF, Sverigefinska kulturföreningen, Anhörigföreningen, Vallentuna bibliotekets vänner, Kvinno- och tjejjouren, Majblomman, Korpen med flera.

Ordförande i pensionärsföreningar i Vallentuna

Vallentuna PRO Margareta Bergström 08-511 740 26
Kårsta PRO Ulf Lundquist 08-512 352 06
Össeby PRO Elisabeth Feldt 08-512 413 38
SPF Vallentuna Lilian Lundström 08-511 726 82
RPG Bo Schylander 08-511 740 15

Sidan granskad den 19 oktober 2017