Hjälpmedel:

Väntjänst i Vallentuna

Behöver du sällskap för att kunna gå ut? Exempelvis: till sjukhus, frisör, affär, Träffpunkten, Kupan, biblioteket, kyrkan föreningsmöten eller en promenad.

Vill du hjälpa till? Det finns någon som behöver din hjälp och ditt sällskap. Även en liten insats kan betyda mycket.

Vill du veta mer?
Ring: 08-587 854 39, 08-857 848 62 eller kom till Träffpunkten, Allévägen 10
(Personal och volontärer på Träffpunkten förmedlar ditt önskemål vidare till Väntjänst, som kontaktar dig.)

Väntjänsten i Vallentuna synliggör och uppmuntrar volontärverksamhet genom

  • att ordna föreläsningar.
  • arrangera aktiviteter för äldre, personer med funktionsnedsättning och anhöriga
  • arrangera aktiviteter för volontärer.

I Väntjänst ingår:

Röda korset
• Svenska kyrkan 
• Pensionärsföreningen SPF  Seniorerna
• PRO
• Össeby PRO-förening
• Andra intresserade

Väntjänst samarbetar med Vallentuna kommun.

Sidan granskad den 15 mars 2017