Hjälpmedel:

Boenden, särskilda

Personer som på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom eller om man är äldre och inte kan bo i en egen bostad, kan ansöka om stöd i form av boende. Kommunen kan även erbjuda stöd i den egna bostaden.

Enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan man ansöka om insatsen "bostad med särskild service för vuxna". Insatsen är tänkt för personer som på grund av en funktionsnedsättning har ett omfattande behov av stöd i vardagen. Insatsen kan ges i form av gruppbostad eller servicebostad. Ansökan görs hos en handläggare på socialförvaltningen.

I kommunen finns även andra former av boenden, såsom serviceboende för personer med psykisk funktionsnedsättning, träningsboende, särskilt boende för äldre och korttidshem.

Bostad med särskild service enligt LSS tillhandahålls dels av kommunens egna verksamheter och dels av privata aktörer. Beslut om vilket boende som erbjuds tas i samråd med den sökande.

För personer som behöver hjälp i den egna bostaden, finns det olika former av stöd. Hjälpen kan ges enligt LSS (till exempel personlig assistans eller avlösarservice) eller enligt  socialtjänstlagen (till exempel i form av hjälp i hemmet eller boendestöd).

Boenden för äldre

Den som har ett stort och omfattande omvårdnadsbehov kan ansöka om plats i ett särskilt boende. På ett särskilt boende har du tillgång till personal och omsorg dygnet runt. Du får stimulans genom aktiviteter och social kontakt med de andra som bor på boendet.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017