Hjälpmedel:

Augustendal

Augustendal är ett särskilt boende för personer med en demenssjukdom eller med stort somatiskt omvårdnadsbehov.

Norlandia driver verksamheten på uppdrag av Vallentuna kommun och tillsammans arbetar vi utifrån vår målsättning att erbjuda de boende ett gott liv - varje dag.

Augustendal består av 40 lägenheter fördelade på fem avdelningar; tre avdelningar är avsedda för demensboende och två avdelningar för somatikboende. Lägenheterna består av ett rum med pentry, dusch och toalett. På varje avdelning finns ett mat- och allrum där vi äter tillsammans, dricker en kopp kaffe eller träffar och samtalar med varandra. På Augustendals gemensamma uteplatser anordnar vi ständigt utomhusaktiviteter.

Våra medarbetare arbetar nyfiket, engagerat och uppmuntrande där den boendes individuella behov och önskemål ständigt är i fokus. Varje boende har en kontaktperson som har ett särskilt ansvar för den enskilde. Tillsammans möjliggör vi ett individanpassat och innehållsrikt liv på äldre dagar.

Augustendals kultur- och aktivitetsansvariga medarbetare ansvarar för verksamhetens gemensamma aktiviteter och kulturella evenemang. Utöver de gemensamma aktiviteterna har den boende varje vecka egen tid med sin kontaktperson för individuella aktiviteter.

Välkommen till Augustendal och ett GOTT LIV – VARJE DAG.

Till Augustendals webbsida

Sidan granskad den 6 april 2016