Hjälpmedel:

Korallens äldreboende

Korallens vårdboend, 2013

Vi vill erbjuda dig ett värdigt och tryggt boende. Här finns service, omvårdnad och sjukvård dygnet runt i en trevlig miljö. Vårt mål är att du som kund är nöjd med vad vi kan erbjuda.

Respekt för din integritet och självbestämmande är nyckelord i Korallens verksamhet. Vi vill att du som bor här ska kunna påverka ditt dygn. Tillsammans med din egen kontaktman planerar du din vardag så som du vill ha den.

På Korallen arbetar vi enligt det salutogena synsättet. Det innebär att vi fokuserar på det friska. Vi strävar efter att bevara och främja hälsa. Vi anser att människor ska ges möjlighet till ett rikt liv och kunna leva hela livet fullt ut, trots livsförändringar.

Vi är måna om att skapa en så hemlik och trygg miljö som möjligt. Vänner och närstående är alltid välkomna.

Korallens personal och ledning

Korallens äldreboende drivs i kommunal regi.

Vi är en engagerad och kompetent vårdpersonalgrupp. Flera av oss har olika specialistkompetenser såsom anhörigambassadör, värdegrundsledare, hörsel- och synombud och Silviasyster.

Hos oss finns tillgång till en sjuksköterska dygnet runt. En läkare kommer hit en gång i veckan och vid behov. Här finns även sjukgymnast och arbetsterapeut.

Spa och kiosk

I huset finns ett trevligt spa med tillgång till massageutbildad personal. Det finns också en mobil kiosk, där du kan handla lite av varje.

Kontakt

Omvårdnadsboende Pärlan                     08-587 863 50

Omvårdnadsboende Snäckan                  08-587 863 55

Omvårdnadsboendet Natt                       08-587 863 47

Gruppboende Lagunen                           08-587 863 35

Gruppboende Anemonen                        08-587 863 37

Gruppboende Kristallen                          08-587 863 39

Gruppboende Oasen                              08-587 863 41

Gruppboendet Natt                               08-587 863 44

 

Sidan granskad den 5 december 2017