Hjälpmedel:

Vårdbo

Vårdbo är ett äldreboende med 33 lägenheter fördelade på fyra enheter. Vårdbo är beläget mitt i ett vanligt bostadsområde.

Björken är en enhet med lägenheter för somatiskt funktionshindrade.

Tallen, Kvarnen och Eken är enheter med lägenheter för personer med demenssjukdomar.

För att bo på Vårdbo gör man intresseanmälan till Vallentuna kommun. Platserna fördelas av biståndshandläggare.

Vårdbo drivs i egen regi sedan 2015 av Attendo Sverige AB och har ramavtal med Vallentuna Kommun.

Till vårdbos hemsida

Sidan granskad den 10 augusti 2015