Hjälpmedel:

Gruppboenden LSS

Personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bo i en egen bostad, kan ansöka om stöd i form av boende. Kommunen kan även erbjuda stöd i den egna bostaden.

Enligt LSS kan man ansöka om insatsen "bostad med särskild service för vuxna". Insatsen är tänkt för personer som på grund av en funktionsnedsättning har ett omfattande behov av stöd i vardagen. Insatsen kan ges i form av gruppbostad eller servicebostad. Ansökan görs till handläggare på socialförvaltningen.

Bostad med särskild service enligt LSS tillhandahålls dels av kommunens egna verksamheter och dels av privata aktörer.

För personer som behöver hjälp i den egna bostaden, finns det olika former av stöd. Hjälpen kan ges enligt LSS (till exempel personlig assistans eller avlösarservice) eller enligt socialtjänstlagen (till exempel i form av hjälp i hemmet eller boendestöd).

Sidan granskad den 1 december 2017