Hjälpmedel:

Uthamra gruppbostad

Uthamra gruppbostad består av individanpassade lägenheter med egen uteplats. I anslutning till din egen bostad finns gemensamma rum för samvaro och aktiviteter. Vi har även en stor gemensam uteplats och trädgård. Gruppbostaden är belägen i ett villaområde med närhet till grönområden och till all samhällsservice.

Vi erbjuder boende enligt 9§9 LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten vilar på vetenskapligt beprövade metoder. Vi utgår också från begreppet KASAM, vilket innebär att vi alltid utgår från dina förmågor. På så sätt skapas möjligheter till att kunna påverka, delta och utvecklas utifrån egna individuella behov och förutsättningar. Gruppbostaden är bemannad dygnet runt

Uthamra gruppbostad erbjuder:

  • individanpassat stöd med trygghet och integritet
  • funktionell och ergonomisk miljö som är aktivitetsvänlig
  • bubbelbadkar med taklift och massagebädd
  • egen buss med ramp för rullstolar

Hur ansöker jag om en plats?

Är du i behov av en plats på ett gruppboende kontaktar du din LSS-handläggare på socialförvaltningen. Där kan du också få hjälp med din ansökan.

Sidan uppdaterad den 27 september 2017