Hjälpmedel:

Korttidsboende/växelvård

I Vallentuna kommun finns två korttidsboenden. De finns på Väsbygårdens och Korallens vårdboende. En korttidsplats kan du beviljas efter en sjukhusvistelse om du inte omedelbart kan återvända till det egna hemmet. Korttidsboende beviljas vanligvis för en tvåveckorsperiod.

Växelvård innebär att den som behöver vård växlar mellan att bo hemma och i något av kommunens äldreboendens korttidsplatser i perioder om vanligtvis en vecka i taget. Denna form av avlastningsinsats kan ge den anhörige avlastning och den vårdbehövande kan på så sätt bo kvar längre i sitt ordinarie boende. Detta är tänkt som en tillfällig insats som omprövas efter en avtalad tid.

För att ta reda på om du har rätt till korttidsboende/växelvård kontaktar du en biståndshandläggare inom äldreomsorg som du når via kommunens växel.

Mer information om Väsbygårdens vårdboende

Mer information om Korallens vårdboende

Sidan granskad den 20 juni 2017