Hjälpmedel:

Sörgårdens servicebostäder

Foto till kommunens servicebostäder

Vi vänder oss till dig som på grund av din intellektuella funktionsnedsättning behöver extra stöd i tillvaron. Stödet är anpassat utifrån dina behov och önskemål.

För de flesta som tillhör Sörgårdens servicebostäder är detta det första egna boendet. Boendet  kan därför passa dig som är lite yngre och tycker om en aktiv livsstil och som vill tänka lite extra på din egen hälsa.

Vi erbjuder

  • trygghet och service - personal finns tillgänglig dygnet runt
  • individuellt anpassat stöd för att öka din självständighet
  • planering och strukturering av din vardag
  • stöd och hjälp med vardagssysslor såsom matlagning, städning, tvätt och personlig omvårdnad
  • stöd och ledsagning vid besök hos till exempel läkare och vid habilitering
  • anhörigstöd.

Aktiviteter

Hos oss satsar vi extra mycket på sociala och utåtriktade aktiviteter. Det kan handla om allt i från gemensam matlagning till möten och dans. Vi deltar i hälsofrämjande aktiviteter och vi ägnar oss åt kultur av olika slag.

Resor

Varje sommar erbjuds du att följa med på semesterresor. Vi växlar mellan att resa i Sverige och att åka utomlands. Varje vinter åker vi på en julkryssning. Aktiviteter och resor är alltid frivilliga.

Personalen

Vår personal har stor erfarenhet och kunskap om olika intellektuella funktionsnedsättningar. Vi har goda kunskaper om autism och andra funktionshinder. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och handledning. Det gör vi för att hålla oss uppdaterade kring just dina behov.

Vi arbetar utifrån ett individuellt anpassat arbetssätt. För oss är ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt och bemötande en självklarhet.

Anhörigstöd

Sörgården erbjuder anhörigstöd till de anhöriga som har behov av det. Syftet är att underlätta och avlasta. Anhörigstödet ska kännetecknas av kvalitet och flexibilitet.

Sidan uppdaterad den 7 november 2017