Hjälpmedel:

Dödsfall och begravning

När du har mist en nära anhörig finns det några praktiska saker som måste ordnas. Begravning ska ske inom en månad och en bouppteckning eller dödsboanmälan ska upprättas.

När en person dör upprättas normalt en bouppteckning inom tre månader. Finns inga tillgångar kan man i stället göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan görs av socialförvaltningen och är, till skillnad från bouppteckning, kostnadsfri.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till socialförvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du till höger i menyn. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Läs mer information om bouppteckning.

Läs mer information om dödsboanmälan.

 Några råd när en anhörig avlidit

  • Betala inte några av dödsboets fakturor. Begravningskostnader går före alla andra kostnader.
  • Om den avlidne har autogiro, kontakta banken snarast för att säga upp detta.
  • Säg upp den avlidnes bostad, el, telefon, tidningar med mera.
  • Klipp sönder den avlidnes bank- och kreditkort.

Person med god man

När en person som har god man dör vänder man sig till överförmyndarnämnden.

Mer information om vad som händer när en person med god man dör

Sidan granskad den 8 december 2017