Hjälpmedel:

Dödsfall och begravning

När en person dör upprättas normalt en bouppteckning inom tre månader. Finns inga tillgångar kan man i stället göra en dödsboanmälan.
 
Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Om den döde saknar tillgångar eller om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan.

Dödsboanmälan görs av socialförvaltningen och är, till skillnad från bouppteckning, kostnadsfri.

Om du vill få möjligheten till dödsboanmälan utredd vänder du dig till socialförvaltningen.

När personen som dör har god man vänder man sig till överförmyndarnämnden.

Mer information om vad som händer när en person med god man dör

Sidan granskad den 24 november 2015