Hjälpmedel:

Bouppteckning

När en anhörig har avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen är en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder.

En bouppteckning upprättas för att dödsboets ekonomi ska kunna avslutas. Blanketten finns på www.skatteverket.se. Bouppteckningen sänds in till skattemyndigheten för registrering. En del begravningsbyråer och ett flertal banker som åtar sig bouppteckningsärenden.

Sidan granskad den 8 december 2017