Hjälpmedel:

Ekonomi, budget och skuldrådgivning samt ekonomiskt bistånd

Ibland är det svårt att få pengarna att räcka till. Då har du möjlighet att söka hjälp genom kommunens socialförvaltning.

Om du har ekonomiska bekymmer har du möjlighet att söka ekonomiskt bistånd. Du kan söka hjälp med budget- och skuldrådgivning, eller ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Sidan granskad den 27 september 2017