Hjälpmedel:

God man, förvaltare, förmyndare

Om du behöver hjälp att bevaka din rätt eller förvalta egendom kan du få tilldelad en så kallad god man eller förvaltare.

Det gäller till exempel om du råkat ut för sjukdom, har psykiska funktionshinder, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande situation. Kommunens överförmyndare ser till att en god man eller förvaltare utses.

Om du har frågor om god man och överförmyndarskap, så vänder du dig till Överförmyndarnämndens kansli.

Länk till Överförmyndarkansliet

Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad den 1 september 2017