Hjälpmedel:

Tillsyn, kontroll och överförmyndare

Godmanskapet står under Överförmyndarnämndens tillsyn. Nämndens uppgift är att granska hur den gode mannen sköter sitt uppdrag bland annat genom granskning av gode mannens årliga redovisning. Nämnden har också till uppgift att utreda behov av godmanskap, skriva yttranden och ansökningar till tingsrätten, tillståndsgivning samt ge information och stöd till gode män och anhöriga.

Överförmyndarnämndens verksamhet står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017