Hjälpmedel:

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående.

Det kan till exempel röra sig om att företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden. Om huvudmannen ska ärva pengar eller sälja sin bostad innebär det att se till att allt går rätt till, i enlighet med gällande lagar och regler.

Exempel på uppgifter:

  • bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
  • företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid överklagande av beslut
  • ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
  • ansöka om bostadsbidrag
  • inhämta överförmyndarn��mndens tillstånd att sälja en bostad.

Bevaka rätt i dödsbo

Om huvudmannen blir arvtagare i ett dödsbo ska gode mannen/förvaltaren företräda honom/henne på olika sätt. Det handlar bland annat om medverkan vid bouppteckning, om godkännande av bouppteckning och arvskifteshandling och att få överförmyndarnämndens godkännande av arvsfördelningen.

Läs mer om överförmyndarnämndens tillstånd som krävs vid bouppteckning, arvskifte och bodelning

Fastighet, tomt- och bostadsrätt

Förändringar som berör huvudmannens bostad ska alltid bevakas av gode mannen/förvaltaren och godkännas av överförmyndarnämnden. Det kan handla om att huvudmannens fastighet eller bostadsrätt ska säljas, att en ny bostad ska köpas, att bostadsrätten eller fastigheten ska pantsättas/intecknas för ett lån med mera. Om ett hyresavtal gällande bostadslägenhet ska tecknas eller sägas upp behöver dock inte överförmyndarnämndens godkännande inhämtas.

Läs mer om överförmyndarnämndens samtycke som krävs vid försäljning av fastighet med mera.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017