Hjälpmedel:

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi.

Att förvalta egenomdom handlar dels om vardagsekonomin, dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.

Exempel på uppgifter:

• ta hand om huvudmannens pension och bidrag
• betala räkningar
• lämna fickpengar
• förvalta huvudmannens tillgångar
• deklarera
• sanera eventuella skulder
• inhämta överförmyndarnämndens tillstånd vid omplacering av tillgångar med mera.

Redovisning

Som god man/förvaltare är man enligt lag redovisningsskyldig när det gäller förvaltning av egendom.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017