Hjälpmedel:

Sörja för person

Uppgiften att sörja för person varierar men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor.

Detta sker genom att man som god man/förvaltare har regelbundna kontakter med:

  • huvudmannen själv
  • med boendet
  • vårdpersonalen
  • hemtjänsten med flera
  • vid behov tar initiativ till förbättringar
  • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning och fritidsverksamhet med mera.

Att sörja för person innebär däremot inte att den gode mannen/förvaltaren själv ska:

  • sköta om och vårda huvudmannen
  • följa med på läkarbesök
  • städa, hänga upp gardiner eller handla mat.

Uppgiften är att se till att huvudmannen har en bra omvårdnad och ett bra boende. Om så inte är fallet ska den gode mannen/förvaltaren ta initiativ till förändringar. De konkreta insatserna genomförs sedan genom socialtjänstens försorg eller genom andra externa aktörer som till exempel Röda Korset.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017