Hjälpmedel:

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Vilka krav som ställs på en god man/förvaltare varierar beroende på hur uppdraget ser ut. Nämnden, liksom tingsrätten, gör alltid en bedömning om en föreslagen god man/förvaltare är lämplig för uppdraget.

Ofta vill en anhörig ställa upp och vanligtvis brukar det fungera bra. Om det inte finns någon anhörig eller vän som kan hjälpa till eller som bedöms som lämplig så kan nämnden föreslå en "utomstående" god man/förvaltare.

Så här står det i lagtexten:

"Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna."

Intresseanmälan

Behovet av gode män och förvaltare ökar. Kontakta överförmyndarnämnden om du vill veta mer om uppdraget som god man eller förvaltare, eller om du vill anmäla intresse av att bli god man eller förvaltare.

Din intresseanmälan är inte bindande. Skicka den helst via e-post till overformyndarnamnden@vallentuna.se eller gör intresseanmälan direkt på webbplatsen.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017