Hjälpmedel:

Familj, barn och ungdom

Vårt mål är att barn och ungdomar i Vallentuna ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas.

Du kan vända dig till oss när du behöver stöd eller hjälp vid till exempel:

  • problem i relation till din partner eller ditt barn
  • oro för ditt barn eller någon annans barn eller tonåring
  • vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • adoptionstankar
  • om din förälder eller tonåring dricker för mycket eller använder droger
  • du känner behov av stöd i din roll som förälder till ditt barn/tonåring.

Barn och ungdomsgruppen

Barn- och ungdomsgruppen utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Ensamkommande barn

Vallentuna kommun har tagit hand om ensamkommande barn sedan 2009. Vårt ansvar är att utreda behovet av omsorg, tillsyn och stöd i syfte att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.

Vill du hjälpa till? Läs mer om hur du kan bidra genom att bli jour- eller familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson till barn och unga som behöver stöd.

Mer information om barn och ungdomsgruppen

Familjerätten

Familjerätten arbetar med att ge information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor.

Mer information om familjerätten

Familjerådgivning

Familjerådgivningen hjälper er som har par-, relations- eller kommunikationssvårigheter.

Mer information om familjerådgivningen

Om du känner oro för barn och ungdomar

Om du misstänker att ett barn far illa och kan vara i behov av skydd ska du kontakta socialförvaltningens barn- och ungdomsgrupp. Detta gör du enklast via mottagningstelefonen. Är ditt ärende akut ring via kommunens växel och be att få bli kopplad till socialförvaltningens reception. 

Mer information om vad jag gör om jag känner oro för barn och ungdomar

KOLL PÅ SOC

På KOLL PÅ SOC kan du som är barn få svar på frågor om socialtjänsten. Informationen utgår ifrån barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten. KOLL PÅ SOC är ett samarbete mellan Barnombudsmannen och Socialstyrelsen.

KOLL PÅ SOC

 

Sidan uppdaterad den 11 juli 2018