Hjälpmedel:

Stöd till barn och ungdom

Öppenvården i Vallentuna erbjuder stöd och behandling till barn, ungdomar, familjer och vuxna. Vi arbetar också med förebyggande insatser.

Hur du kommer i kontakt med oss

Kontakta mottagningsfunktionen på socialtjänsten för barn och ungdom. Du kan ringa följande tider:

Måndag Kl. 09–11
Tisdag Kl. 13–15
Onsdag Kl. 13–15
Torsdag Kl. 09–11
Fredag Kl. 09–11

Du kan även kontakta verksamhetschefen på Öppenvården. Samtliga kontaktuppgifter hittar du i högermarginalen på denna sida.

Personal

På öppenvården arbetar kuratorer, familje- ungdoms-,  och missbruksbehandlare.

Vår verksamhet består bland annat av

  • Familjebehandling
  • Intensivstöd till ungdomar
  • Ungdomsbehandling missbruk
  • Coachning för barn/ungdom med neuropsykiatriska funktionstillstånd
  • Ungdomstjänst, en påföljd för unga lagöverträdare
  • KOMET, föräldrautbildningsprogram
  • Stödgrupp för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblem
  • Repulse, impulskontrollsprogram för ungdomar

Föräldraforum

Föräldraforum vänder sig till dig som är förälder till ett barn/ungdom som har neuropsykiatriska funktionstillstånd, till exempel Aspergers sjukdom, högfungerande autism och ADHD.

Aktivitetsansvar

Alla kommuner är skyldiga att hålla regelbunden kontakt med sina folkbokförda ungdomar mellan 16 och 20 år som inte har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Här kan du läsa mer om aktivitetsansvar.

KOLL PÅ SOC

På KOLL PÅ SOC kan du som är barn få svar på frågor om socialtjänsten. Informationen utgår ifrån barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten. KOLL PÅ SOC är ett samarbete mellan Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. KOLL PÅ SOC

Sidan granskad den 17 juli 2017