Hjälpmedel:

Skilda världar

När föräldrarna skiljer sig så går även barnen igenom sin egen skilsmässa. I grupp erbjuder vi dessa barn möjlighet att dela tankar, känslor och upplevelser tillsammans med andra barn i samma situation.

Vid en skilsmässa kan barnen bli ensamma med sina känslor. De kan känna sig ledsna, oroliga och arga över att mycket förändras omkring dem. Kanske måste de byta skola eller flytta. Föräldrarna kanske bråkar eller har träffat någon ny partner.

Vi vill stärka barnen

Vi träffas i grupp vid 8–10 tillfällen. Barnen är 7–12 år (åldersindelat) och gemensamt för dem är att deras föräldrar är skilda. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla. Genom lek, pyssel, samtal och fika får barnen dela erfarenheter samt få hjälp att hitta nya vägar i en förändrad livssituation. Vi arbetar med BRIS-materialet "Mina föräldrar är skilda". Båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta och innan första gruppträffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med minst en av föräldrarna/ vårdnadshavarna.

Var och när ses vi?

Vi håller till i Öppenvårdens grupplokal på Sommarvägen 25 i Vallentuna. Vi startar en grupp per termin och därefter ses vi en gång i veckan under 8–10 veckor. Det är uppehåll under skolloven.

Anmälan och mer information

Välkommen att kontakta oss gruppledare för intresseanmälan eller ytterligare information. Våra kontaktuppgifter hittar till höger på sidan.

Sidan granskad den 28 februari 2018