Hjälpmedel:

Sociala insatsgrupper

Vi arbetar med sociala insatsgrupper som ska stötta och vägleda unga till en fungerande vardag utan normbrytande beteenden. Tillsammans med professionella aktörer bildar vi ett kontaktnät, där vi ger stöd i både praktiska och känslomässiga frågor för att kunna bryta beteenden som försvårar för den unga.

Vilka är vi?

Insatsgruppen kan bestå av exempelvis SIG-samordnare, en polis från ungdomsgruppen, en socialsekreterare, en kontaktperson eller fältassistent. Målet är att vägleda unga till att klara av skolan, hitta en praktikplats, börja träna och hitta andra vägar som inspirerar till ett liv utan kriminalitet.

Hur går det till?

Insatsen beviljas genom bistånd, vilket innebär att den unga eller vårdnadshavaren kan ansöka om insatsen hos socialtjänsten. Insatsen kan även föreslås av en socialsekreterare under eller efter en utredning.

Hur länge pågår insatsen?

Insatsen avslutas när den unga har ändrat sitt beteende och fått en fungerande vardag igen. Tiden är därför olika för alla och kan medföra att vissa har insatsen under sex månader och andra under två år.

Vem beviljas insatsen?

Vi vänder oss till unga personer mellan 13-20 år som har ett kriminellt beteende eller är i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil alternativt ett drogmissbruk.

Vill du hjälpa till?

Just nu söker vi kontaktpersoner som trivs att arbeta med unga människor och som kan stötta, vägleda och fungera som en trygg kontakt och förebild gentemot våra ungdomar i Vallentuna. Vill du vara med och göra skillnad, hör av dig till oss.

För mer information kring sociala insatsgrupper eller kontaktpersoner, hör av dig till kommunens samordnare för sociala insatsgrupper, kontaktuppgifter finns till höger.

 

Sidan uppdaterad den 21 mars 2018