Hjälpmedel:

Stödcentrum för unga brottsutsatta

På Stödcentrum tar vi emot dig som är mellan 13 och 23 år. Du får vara anonym och måste inte polisanmäla brottet. Vi har tystnadsplikt och hjälpen är gratis.

Om du har blivit utsatt för brott

Kanske har du någon gång blivit slagen, hotad eller rånad. Någon kanske har tagit på din kropp på ett sätt som inte var okej för dig. Kanske har du sett när en kompis blivit utsatt för brott och undrar hur du kan hjälpa till eller vad som händer vid polisanmälan.

Filmer från stödcentrum

Stödcentrum för unga kan hjälpa

Till oss kan du vända dig även om händelsen inte är polisanmäld. Det är du som bestämmer om du vill göra en polisanmälan eller inte. Vi har tystnadsplikt, du har rätt att vara anonym och hjälpen är gratis.

Det är normalt att reagera på olika sätt. Att utsättas för eller bevittna ett brott är ofta en svår upplevelse. Olika personer reagerar på olika sätt, men det är vanligt att man skäms för det som hänt. Många känner sig också rädda, otrygga eller arga. Det är vanligt med svårigheter att äta, sova och koncentrera sig.

Kanske har du tusen frågor. Varför blev just jag utsatt? Måste jag vittna? Varför reagerar jag så här? Vad händer om jag gör en polisanmälan? Hur går en rättegång till? Tänk om vi träffas igen? Finns det skvaller på nätet? Hur kan jag få stopp på det?

Du får hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Du får prata om det som har hänt och hur det har påverkat dig. Vi försöker hjälpa dig att minska konsekvenserna av brottet så att ditt liv så snart som möjligt ska bli som vanligt igen.
 • Praktisk hjälp
 • Du kan få hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning från försäkringsbolag och från Brottsoffermyndigheten. Om din skolgång eller möjlighet att arbeta påverkas av det som har hänt kan du få hjälp med extra stöd och anpassning.
 • Rättegångsstöd
 • Du kan få information om hur en rättsprocess går till redan innan du gör en anmälan. Om du har gjort en polisanmälan och ärendet blir nedlagt kan vi förklara varför det blev så. Om det blir aktuellt med rättegång kan vi förbereda dig inför den i samarbete med ditt målsägandebiträde. Vi kan delta som stöd under rättegången och även ha kontakt efteråt.
 • Stöd för dig som är förälder
  Vi kan hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som hänt ditt barn. Du kan få råd av oss om hur du som förälder kan hantera ditt barns olika reaktioner.
 • Våld inom familjen
  Du som har råkat ut för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan vända dig till socialtjänsten i den kommun där du bor.

Sidan uppdaterad den 12 december 2017