Hjälpmedel:

Familjerätt

Har du frågor som rör familjerätt kan du kontakta en familjerättshandläggare.

Vad kan familjerätten hjälpa till med?

  • Samarbetssamtal för att hitta gemensamma lösningar för barn angående vårdnad, boende och umgänge.
  • Avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet har samma status som en dom.
  • Råd och stöd i familjerättsfrågor.
  • Fastställande av faderskap för ogifta föräldrar.
  • Adoptioner, medgivandeutredningar. Läs mer på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
  • Kontaktperson vid umgänge
  • På uppdrag av tingsrätten: Utredningar och yttranden om vårdnad, boende och/eller umgänge.

 

Besöken är kostnadsfria.

Sidan granskad den 7 april 2016